Međunarodno poslovanje i logistika: Prof.dr..sc. Mirna Leko Šimić

 
Pretraživanje
Dobrodošli
Ispis teksta

 

Dobrodošli na Distance Learning portal kolegija Međunarodno poslovanje i logistika.

MEĐUNARODNO POSLOVANJE I LOGISTIKA
Ispis teksta

 

Kratki opis kolegija

 
Kolegij je dizajniran tako da omogući stvaranje koncepcijskog okvira za rješavanje najznačajnijih problema s kojima se susreću manageri u međunarodnom poslovanju. Prvi dio kolegija bavi se problematikom okoline u kojoj se odvija međunarodno poslovanje (čimbenici privlačnosti tržišta, okolina svjetske trgovine i investicija, globalni monetarni sustav). Drugi dio razmatra problematiku strategije i strukture međunarodnog poslovanja sa stajališta poduzeća (uloga strategije, struktura i strategija međunarodnog poslovanja, struktura i kontrola poslovanja na međunarodnom tržištu, modeli ulaska na strana tržišta). U trećem dijelu analiziraju se pojedine poslovne funkcije i njihovo provođenje u međunarodnom poslovanju (upravljanje proizvodnjom i materijalima, upravljanje marketingom i R&D, upravljanje ljudskim resursima, te financijsko upravljanje).

Ciljevi kolegija

Studenti će
-upoznati elemente i trendove okoline međunarodnom poslovanja, njegove specifičnosti i dinamiku
-naučiti osnovne koncepte međunarodnog poslovanja
-prepoznati izazove, prednosti, mogućnosti i prijetnje poslovanja na međunarodnom tržištu
-primijeniti specifične tehnike za definiranje pozicije svoje tvrtke u međunarodnom poslovanju
-razviti strategije za uspješno vođenje međunarodnih poslovnih aktivnosti

Glavna područja

Kolegij pokriva sljedeća područja:
-okolina međunarodnog poslovanja: karakteristike i trendovi
-osnovni koncepti međunarodnog poslovanja
-ponašanje poduzeća u međunarodnom poslovanju
-upravljanje međunarodnim poslovanjem i logistikom

Kolegij se odvija u slijedu 10 x 2 sata.

Evaluacija studenata

Studenti se ocjenjuju po bodovnom principu i to na sljedeći način:
10% bodova – prisustvo na nastavi
10% bodova – aktivnost na nastavi
20% bodova – analiza slučaja
30% bodova – test
30% bodova – projektni zadatak

Ukupan uspjeh se ocjenjuje na sljedeći način:
0 - 59 bodova - nedovoljan uspjeh
60 -74 boda -dobar uspjeh
75 -89 bodova - vrlo dobar uspjeh
90 -100 bodova - izvrstan

Za ukupnu pozitivnu ocjenu nužna je pozitivna ocjena iz testa i projektnog zadatka.

Literatura:


-Lambert, D.M., Stock, J.R., Ellram,L.M.: Fundamentals of Logstics Management,, Irwin, McGrow Hill, Boston, 1998.
-Hill, C.W.: International Business: Competing in the Global Marketplace, Irwin/McGrow Hill, 1998.
-Previšić, J., Đ. Ozretić Došen: Međunarodni marketing, Masmedija, Zageb, 1999.

 

 

Info
Ispis teksta

Predavač: Prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić

 

Status predmeta: izborni predmet

 

ECTS: 4

 

Broj sati nastave:  20

 

kontakt: lekom@efos.hr

Obavijesti
Ispis teksta

ROKOVI

 

Rok za izradu Case Study-ja - TBA

 

Rok za izradu vlastitog Case Study-ja/ Projekta TBA

Upute
Ispis teksta

 

UPUTSTVO ZA IZRADU CASE-STUDY-ja:

 

1.Pažljivo pročitati slučaj.

2.Identificirati problem, odn. što se od Vas traži

3.Argumentirano (uz pomoć literature ili drugih primjera) odgovoriti na postavljena pitanja

 

UPUTSTVO ZA IZRADU VLASTITOG CASE-STUDY-ja /PROJEKTA**

 

1.Informacije o poduzeću

2.Definirati problem

3.Definirati moguća rješenja

4.Izabrati i obrazložiti optimalno rješenje

 

**sve skupa na maximalno 10 stranica!

MONO Distance Learning
korisnik: zaporka: